MCC: Цэвэр агаар төсөл: Эрчим хүчний хэмнэлт, үр ашигтай бүтээгдэхүүн

     Mянганы сорилтын сангийн Цэвэр агаар төслийн хүрээнд Эрчим хүчний хэмнэлт, үр ашиг өндөр бүтээгдэхүүнийн эдийн засгийн шинжилгээ, байгаль орчин, нийгэмд үзүүлэл нөлөөллийг үнэлэх, төслийн үр ашгийн шинжилгээ, судалгаа хийнэ.

Он: 2011

Захиалагч: Nexant, АНУ

Ажлын байр

Бидний байршил

"Мон-Энержи Корпораци" ХХК