Үйл ажиллагаа

› Тусгай зөвшөөрлүүд

     Бид дараах чиглэлд зураг төсөл боловсруулах, судалгаа, зөвлөгөө өгөх, барилга угсралт болон бусад үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд найдвартай үзүүлж байна. Үүнд:

Дулааны цахилгаан станц

 • Нүүрс дээр ажилладаг дулааны цахилгаан станц
 • Эрчим хүчний хэмнэлт
 • Байгаль орчныг хамгаалах
 • Байгаль орчны үнэлгээ, судалгаа
 • Шинэчлэлт, сайжруулалт
 • Ашиглалт, засварын сайжруулалт
 • Техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах
 
 

Цахилгаан эрчим хүчний сүлжээ, систем

 • Цахилгаан дамжуулах, түгээх
 • Холбоо телемеханик
 • Эрчим хүчний үр ашигтай системийн технолог
 • Шинэчлэлт, сайжруулалт
 • Хөдөө, орон нутгийн цахилгаанжуулалт
 

Дулаан хангамж, шугам сүлжээ

 • Дулааны үйлдвэрлэлт, түгээлт
 • Халаалтын зуух
 • Эрчим хүчний хэмнэлттэй технолог
 • Эрчим хүчний хэмнэлт, аудитын судалгаа
 • Шинэчлэлт сайжруулалт
 
 

Сэргээгдэх эрчим хүч ,
Эрчим хүчний хэмнэлт

 • Нарны эрчим хүч
 • Салхины эрчим хүч
 • Газрын гүний дулааны эрчим хүч
 • Жижиг усан цахилгаан станц
 • Хэрэглэгч талын менежмент
 • Эрчим хүчний аудит, үнэлгээ
 • Эрчим хүчний хэмнэлтийн судалгаа
 • Цэвэр хөгжлийн механизмын (CDM) төслүүд
 • Ахуйн болон орон сууцны эрчим хүчний хэмнэлт
 • ЭСКО-гийн үйл ажиллагаа
 

Эрчим хүчний бизнесийн удирдлага

 • Бизнесийн удирдлага
 • Эрчим хүчний хувьчлал, бүтцийн өөрчлөлт, арилжааны хэлбэрт шилжүүлэх
 • Санхүүгийн удирдлага
 • Байгаль орчны менежмент
 • Түлшний менежмент
 • Сэргээн босголт, шинэчлэлтийн хөтөлбөр
 • Эдийн засаг, санхүүгийн шинжилгээ
 • Олон нийтийн харилцаа, зар сурталчилгаа

Барилгын иж бүрэн зураг төсөл

 • Барилгын архитектур
 • Барилга, бүтээцийн зураг төсөл
 • Иргэний барилга
 • Халаалт, салхивч, агаар сэлгэлт
 • Усан хангамж, ариутгах татуурга
 • Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
 • Холбоо, дохиолол

Усан цахилгаан станц

 • Техник эдийн засгийн үндэслэл
 • Зураг төсөл
 • Шинэчлэл, сайжруулалт

Эрчим хүчний барилга угсралтын ажил

 • Цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станц
 • Дулааны станц, даралтат сав, шугам хоолой
 • Дулааны шугам сүлжээ
 

Бусад салбар

 • Усан хангамж, нийтийн аж ахуйн тоног төхөөрөмж, төсөл
 • Барилга хот байгуулалт, инженерийн шугам сүлжээний зураг

Ажлын байр

Бидний байршил

"Мон-Энержи Корпораци" ХХК