АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

"Мон-Энержи Консапт" ХХК нь гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалттай төслүүдэд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх, эрчим хүч, барилга байгууламжийн иж бүрэн зураг төсөл боловсруулах үйл ажиллагаа эрхэлдэг бөгөөд дараах ажлын байруудад ажилтан шалгаруулж авна.

1. Цахилгааны инженер

2. Ус хангамж, ариутгах татуургын инженер

Дэлгэрэнгүй...

Ажлын байр

Бидний байршил

"Мон-Энержи Корпораци" ХХК