Төслүүд

       Компани нь “Мон-Энержи Консалт” гэж нэршиж олон төслүүдэд оролцсон бөгөөд эрчим хүчний хэмнэлт, үр ашиг, цахилгаан дулааны эрчим хүчний бизнесийн чиглэлд өөрийнхөө найдвартай зөвлөгөө өгөх болон зураг төсөл, судалгааны ажил, засвар угсралт, үйлчилгээгээ хүргэж байна.  


      Дараах томоохон төслүүдэд “Мон-Энержи Консалт” оролцож, зураг төсөл боловсруулах болон зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байв. Үүнд:

Ажлын байр

Бидний байршил

"Мон-Энержи Корпораци" ХХК