Эрчим хүчний шинэчлэлтийн төсөл (ДЦС-3, дулааны шугам сүлжээ)

     Улаанбаатарын Дулааны цахилгаан станц#3 (ДЦС#3)-ын Өндөр даралтын хэсгийн (ӨДХ) зуухны шинэгчлэлт (4x220т/ц); ДЦС-3 ӨДХ-ийн турбины шинэчлэлт (4x100MВт); Улаанбаатарын Дулааны шугам сүлжээг сайжруулах, ашиглалт засварын сургалт, удирдах ажилтаны сургалт, байгаль орчныг сайжруулах.

Он: 1996-2001

Захиалагч: Дэд бүтцийн яам, Эрчим хүчний удирдах газар

Ажлын байр

Бидний байршил

"Мон-Энержи Корпораци" ХХК