Улаанбаатарын Дулааны цахилгаан станц-4-ын шинэчлэлтийн төсөл,шат-2

     4x420 т/ц-ийн нүүрс дээр ажилладаг зуухыг шууд үлээлгийн системд шилжүүлэх, зуухны халах гадаргуу, хэмжүүр автоматжуулалт, турбины генераторын өдөөлтийн системийг солих, байгаль орчны сайжруулалт.

Он: 2001-2006

Захиалагч: Дэд бүтцийн яам

Ажлын байр

Бидний байршил

"Мон-Энержи Корпораци" ХХК