Эрчим хүчний төсөл –Хөдөө орон нутгийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах

     Монголын 6 аймгийн төвийн цахилгаан түгээх сүлжээний алдагдлыг бууруулах, тэдгээрийн цахилгаан түгээх сүлжээ болон дэд өртөөний тоноглолыг боловсронгуй болгон сайжруулах.

Он: 2004-2005

Захиалагч: Түлш, эрчим хүчний яам

Ажлын байр

Бидний байршил

"Мон-Энержи Корпораци" ХХК