Шивээ-Овоогийн Дулааны цахилгаан станцын ТЭЗҮ-ийн тайлангийн орчуулга

     Хятад улсын Төрийн Сүлжээ Корпораци, Лүнэн Групп Корпораци хамтран Шивээ-Овоод баригдах 3600 МВт-ын хүчин чадалтай Дулааны цахилгаан станц барих, Хятад улсад цахилгаан дамжуулах төслийн ТЭЗҮ боловсруулсан. Манай инженерүүд ТЭЗҮ, судалгааны бүрэн тайланг Англи хэлнээс Монгол хэлэнд орчуулсан

Он: 2006

Захиалагч: ЭХСХТ

Ажлын байр

Бидний байршил

"Мон-Энержи Корпораци" ХХК