Чойбалсангийн Дулааны цахилгаан станц, дулааны сүлжээний шинэчлэлтийн судалгаа, ТЭЗҮ боловсруулах

     Чойбалсангийн Дулааны цахилгаан станц болон түүний зуух, турбин, дулаан хангамжийн тоноглол, хотын дулааны сүлжээнд үзлэг шалгалт, судалгаа хийх, шинэчлэн сайжруулах санал, зөвлөмж, төсөв боловсруулах, судалгаа, ТЭЗҮ-ийн тайлан бэлдэх

Он: 1995-1996

Захиалагч: Эрчим хүч, геолог, уул уурхайн яам (ЭХГУУЯ)

Ажлын байр

Бидний байршил

"Мон-Энержи Корпораци" ХХК