Улиастай-Могойнгол-Мөрөн сумын 110 кВ-ын ЦДАШ-ын болон Могойнголын уурхайг түшиглэн барих цахилгаан станцын техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах

     Улиастай-Могойнгол-Мөрөн сумын 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын болон Могойнголын уурхайг түшиглэн барих цахилгаан станцын техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах.

Он: 2007- 2008

Захиалагч: ТЭХЯ

Ажлын байр

Бидний байршил

"Мон-Энержи Корпораци" ХХК