Улаанбаатарын ДЦС-4-ын зуухнуудын хяналт удирдлагын төхөөрөмжийг Тоон (DCS) удирдлагын системд шилжүүлэх төсөл

     Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны банкны санхүүжилтээр Улаанбаатарын ДЦС-4 шинэчлэлтийн 2-р шатны төслийн үргэлжлэл болгон магадлашгүй зардлын хөрөнгийг ашиглан тус станцын эхний 4 зуухны хэмжүүр, хяналт удирдлагын системийг сүүлийн тоон (компьютерын) удирдлагын сисмемд шилжүүлэн сайжруулах ажил хийгдэж байна.

     Зуухны хянах хэмжүүр, урирдлагын төхөөрөмж бүрэн шинэчлэглэн сүүлийн үеийн DCS системээр солих ажилд манай инженерүүд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байна.

Он: 2007 – хийж байна

Захиалагч: Японы J-Power компанитай гэрээ байгуулсан

Ажлын байр

Бидний байршил

"Мон-Энержи Корпораци" ХХК