Могойнголын нүүрсний уурхайг түшиглэн цахилгаан станц барих Техник эдийн засгийн үндэслэл

     Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яамны захиалгаар Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын нутагт байрлах Могойнголын нүүрсний уурхайг түшиглэн барих Цахилгаан станцын техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулсан. Мөн уг цахилгаан станцыг нүүрсээр найдвартай хангах Уурхайн шинэчлэлтийн техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулсан.

Он: 2009

Захиалагч: ЭБЭХЯ, Эрчим хүчний газар

Ажлын байр

Бидний байршил

"Мон-Энержи Корпораци" ХХК