АХБ-ны дэмжлэгтэй Хөдөөгийн бага орлоготой хэрэглэгчдийн цахилгаан эрчим хүчний үйлчилгээг сайжруулах төсөл

     АХБ-ны дэмжлэгтэй Японы ядуурлыг бууруулах сангийн хөрөнгөөр Хөдөөгийн бага орлоготой хэрэглэгчдийн цахилгаан эрчим хүчний үйлчилгээг сайжруулах төслийг хэрэгжүүлж, Буцах газардуулгатай ганц дамжуулагчтай цахилгаан дамжуулах шугамаар хөдөөгийн 9 багийн төвийг цахилгаанаар хангах юм.

Он: 2010-2011

Захиалагч: АХБ санхүүжүүлнэ. Канад улсын Manitoba Hydro International Co.

Ажлын байр

Бидний байршил

"Мон-Энержи Корпораци" ХХК