Хөшөөтийн нүүрсний уурхайн аманд барих Цахилгаан станцын зураг төсөл орчуулах, экспертизээр хянуулах ажил

     Хөшөөтийн нүүрсний уурхайн аманд барих Цахилгаан станцын зураг төслийг орчуулах, экспертизээр хянуулах ажилд зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлж байна.

Он: 2010

Захиалагч: MoEnCo LCC

Ажлын байр

Бидний байршил

"Мон-Энержи Корпораци" ХХК