ADB TA 7502 MON: Улаанбаатарын дулаан цахилгааны 5 дахь станцын техник эдийн засгийн үндэслэл

     АХБ-ны тусламжаар Улаанбаатарын дулаан цахилгааны 5 дахь станцын техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулав. Сүүлийн жилүүдэд дулаан, цахилгааны хэрэглээ огцом өсч, станцууд үүнийг хангах нөөцгүй болсон. ДЦС-5-ын цахилгаан чадал нь 820 МВт, дулаан чадал нь 1101 Гкал/ц юм.

Он: 2010 9 сар – 2011 3 сар

Захиалагч: ADB

Ажлын байр

Бидний байршил

"Мон-Энержи Корпораци" ХХК