Өмнөговь аймгийн Манлай, Ханбогд, Цогтцэций сумуудыг дулаан цахилгаанаар хангах ТЭЗҮ

     Өмнөговь аймгийн Манлай, Ханбогд, Цогтцэций сумуудыг дулаан цахилгаанаар хангах урьдчилсан техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулав. Оюутолгой ХХК-аас уг сумдыг байнгын цахилгааны эх үүсвэртэй холбох судалгаа хийлгүүлж, санхүүжүүлэх боломжийг судалсан юм.

Он: 2010-2011

Захиалагч: OyuTolgoi LLC

Ажлын байр

Бидний байршил

"Мон-Энержи Корпораци" ХХК