Тусгай зөвшөөрлүүд

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээгээр олгогдсон эрх бүхий ажил үйлчилгээ:

КодЭрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл
741400 Эрчим хүчний талаарх зөвлөх үйлчилгээ
453000 Эрчим хүчний тоноглолын засвар
511000 Гадаад худалдаа


Зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрөл:

Код, ДугаарЗураг төсөл боловсруулах ажлын нэрс
1.6.2 Эрчим хүчний байгууламжийн технологийн зураг төсөл
1.2.8 КИП, автоматик
1.2.10 Техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах, барилгын төсөв. 
1.4.1 25 МПа-аас дээш даралттай дулааны шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технолог. 
1.2.6 Дотор усан хангамж, ариутгах татуурга, халаалт, салхивч, агаар сэлгэлт, хөргөлтийн систем, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл. 
1.2.12 Дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технолог (10 kВ хүртэл).
1.4.3 Цахилгаан дамжуулах гол шугам, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технолог (220 kВт).
1.2.2 5 хүртэл давхар барилга байгууламжийн барилга архитектур, орчны ерөнхий төлөвлөгөө, тохижилт, өндөржилт, барилга бүтээцийн зураг төсөл


Эрчим хүчний засвар, барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөл:

КодЭрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл
03.2.3 0.4-35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ
03.3.2 0.7-40 кгх/см2 даралттай зуухны засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ
03.4.2 0.7-40 кгх/см2 даралттай даралтат савны засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулаг, дагалдах ажил үйлчилгээ
03.5.2 0.7-40 кгх/см2 даралттай шугам хоолойн засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулаг, дагалдах ажил үйлчилгээ

Ажлын байр

Бидний байршил

"Мон-Энержи Корпораци" ХХК